BESLUT: ART MESH, BARN & UNGA

Beslut om konstnärer som är utvalda att arbeta inom projektet Art Eco System, Art Mesh – Produktion Barn & Unga. Art Eco System är ett projekt inom Konst i Blekinge med stöd från Kulturrådet, våren 2020.

I december hade vi hade den stora glädjen att kunna göra flera utlysningar för konstnärer från Blekinge och konstnärer med Blekingeanknytning. Detta har möjliggjorts genom en beviljad ansökan till Kulturrådet, Art Eco System för konstnärlig produktion.

Inom projektet Art Mesh får konstnärer tid och möjlighet att utveckla idéer och att experimentera och testa olika material och tekniker. Tillsammans med en industri i Blekinge får en konstnär chansen att mötas för att testa och undersöka en konstnärlig idé. Konstnären ska skapa ett konstprojekt som kan fungera som en mobil konstproduktion för barn och unga. Konstnären föreslår själv sin utvalda producent i Blekinge. Under senvåren/sommaren kommer resultaten av undersökningarna att presenteras på Kulturcentrum Ronneby konsthall av de deltagande konstnärerna.

Det är glädjande att vi har fått många intressanta ansökningar och träffat på flera nya konstnärskap som knyter an till Blekinge. Urvalet av konstnär var svårt, eftersom det var många vi gärna ville ge chansen till projektet. Vi hoppas att de som sökt tidigare också söker den sista utlysningen på Copper Leg Art Residency.


Den konstnär som valts ut till utlysningen inom Art Mesh/Art Eco System – Barn & Unga:
Sofia de la Fuente
Produktion för barn och unga – Art Mesh

Sofia de la Fuentes förslag till en mobil konstproduktion för barn och unga i Blekinge utgår från konströrelsen surrealisternas spel Cadavre-exquis. I detta spel är det undermedvetna, slumpen och absurda viktiga delar för att uppmuntra till skapande. Hennes förslag berättar om ett lekfullt sätt att skapa för unga, där delarna som utförs formas till ett överraskande resultat som kan visas upp. Samarbeten mellan unga betonas, medan ingen av deltagarna känner till hela resultatet förrän vid slutet då formen vecklas ut. Sofia de la Fuente har arbetat med installationer och textila uttryck i gränslandet mellan mode och konst, liksom med performance. Hon är också engagerad i aktiviteter som lockar till skapande och deltagande av allmänheten.

Den veckade mekaniska formen hon vill arbeta fram behöver hon utvecklingsstöd hos Blekinge Uppfinnarverkstad för, medan produktionsplats beslutas efter utvecklingsfasen i teknik och skisser på utförande. Tanken är att utarbeta ett sätt att bläddra genom olika bilder med inspiration i Zoetrope, den första animationsfilmsapparaten där illusionen av rörelse skapas.

Samverkan med Östersjöländerna är sedan tidigare ett viktigt fokus för samarbetet inom Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall genom residenset A.I.R. Blekinge och utställningar och projekt.

För mera information om Art Eco System, konstnärerna, projekten eller tillverkningsindustrierna – kontakta
Torun Ekstrand, konstutvecklare på Konst i Blekinge.

Konst i Blekinge/Region Blekinge
Kulturcentrum Ronneby konsthall/Ronneby kommun

Med stöd från Kulturrådet