Katarzyna Pagowska och Taavi Suisalu, A.I.R. Blekinge 2019

A.I.R. Blekinge, Artist in Residence Blekinge, Sweden.
Residens med fokus på konstnärer från länderna kring Östersjön. Oktober – November 2019.

Katarzyna Pagowska (PL) är en konstnär med bas i Warsawa, hon är verksam i fältet mellan konstnärliga aktioner, installationer och fotografi. Hennes verk tar ofta avstamp i sociala kontexter som tar plats i olika offentliga rum. Hon arbetar med workshops och deltagare med olika bakgrund ibland annat i Polen, Storbritannien, Tyskland och Sverige.
Katarzyna har studerat filosofi på Universitetet i  Warsawa och skulptur på Konsthögskolan i Warsawa.

Taavi Suisalu (EE) arbetar i gränslandet mellan teknologi, ljud och performance. Han blandar traditionella och samtida föreställningar i samhället och aktiverar perifera ytor för att skapa fantasifulla möten. Hans konstnärliga praktik är präglat av samtida sociala fenomen och dess relation till teknologi. Han applicerar subjektiva metoder för att undersöka sociokulturella fenomen, och hans intressen ligger i mänskligt beteende, perception och tänkande.
Taavi har blandat annat studerat vid Konsthögskolan i Tallin och Genève.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Katarzyna Pagowska och Taavi Suisalu, A.I.R. Blekinge 2019

A.I.R. Blekinge, Artist in Residence Blekinge, Sweden.
A residence with a focus on artists from countries around the Baltic Sea. October – November 2019.

Katarzyna Pagowska (PL) is a Warsaw based visual artist; her foremost artistic fields are performative actions, installation and photography. She produces or places socially responsive works in public spaces. She has run art workshops with participants from various communities in UK, Poland, Germany and Sweden. Katarzyna has studied Philosophy at the Warsaw University (M.A.), Sculpture at the Warsaw Academy of Fine Arts (M.A.), and Fine Art at the Falmouth College of Fine Arts, (UK).

Taavi Suisalu (EE) works in the contexts of technology, sound and performance, mixing traditional and contemporary sensibilities and activating peripheral spaces for imaginative encounters. His practice is informed by phenomena of contemporary society and its relations to and use of technologies. He applies subjective research methods to study socio-cultural phenomena, being interested in the behaviour, perception and thinking of social beings.
Taavi Suisalu has studied at Estonian Academy of Arts and Geneva University of Art and Design.

Avsnittsinfo

Producent: Susanne Skog
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Musik: Jesper Norda
Längd: 22 min 56 sek