OPEN CALL – ART MESH, BARN & UNGA

Art Mesh/Art Eco System – Mobil produktion för barn och unga. Ansök om möjligheten att  producera och skapa en mobil produktion för barn och unga i Blekinge under våren 2020!
Utlysning för konstnärer som är verksamma i Blekinge, eller har Blekingeanknytning.

Art Mesh – Mobil produktion för barn & unga
Vi har den stora glädjen att utlysa möjlighet för konstnärer att producera på företag i Blekinge. Utlysningen innebär att producera en mobil konstproduktion för unga i valfri teknik. Vi söker därför en konstnär med intressanta idéer och med intresse för att producera lokalt i Blekinge.

Konstnären ska skapa ett konstprojekt som kan fungera som en mobil konstproduktion för barn och unga. Konstnären föreslår själv sina utvalda producenter i Blekinge. Konstnären får arvode för planering och genomförande av ett konstverk som kan användas självständigt på olika sätt av grupper av barn och unga i Blekinge. Konstnären föreslår själv åldersgrupp. Den mobila konstproduk-tionen ska gå på turné i länet och kunna transporteras i en bil. Konstverket ska inspirera till eget skapande hos barn och unga och samtidigt fungera som konst.

Planering av research, produktion och budget sker i samråd med Konst i Blekinge och en skisspresentation genomförs. Produktionen ska vara klar senast 30 maj 2020. Den mobila konstproduktionen skapas som ett verk för det konstpedagogiska arbetet inom Konst i Blekinge. Den ska presenteras för pedagoger och sedan gå på turné i länet.

Kartläggning av lokala producenter i Blekinge Art Mesh
Konst i Blekinge genomförde en serie besök för konstnärer inom tillverkningsindustri, labb och uppfinnarverkstäder inom projektet Art Mesh. En mindre kartläggning av industrisamarbetspartners, expertis och produktionsmöjligheter för konstnärer i Blekinge  genomfördes. På vår webbsida finns resurser och produktionsmöjligheter samlade: www.konstiblekinge.se/konstnarsinfo

Total budget
120 000 mobil konstproduktion för barn och unga.

Urval av mobil produktion för barn och unga
Urval av konstnär sker främst utifrån den ansökandes konstnärliga produktion, samt på den korta motiveringen/konstnärlig idé. En jury kommer att ta beslut om vilken konstnär som väljs. Juryn förbehåller sig rätten att inte dela ut stipendiet om inskickade bidrag inte uppfyller kraven.

Kulturrådet
Konst i Blekinge har beviljats utvecklingsbidrag av Kulturrådet till produktioner inom det större projektet Art Eco System. Art Eco System inbegriper också residensvistelser i Östersjöländer för konstnärer som bor i Blekinge eller har anknytning till Blekinge.

Deadline ansökan: 12 januari 2020 24:00 CET
Beslut senast: 14 februari 2020
Konst i Blekinge kontaktar konstnären som valts av juryn.
Beslutet publiceras också på Konst i Blekinges webbsida www.konstiblekinge.se och via Facebook och Instagram.

Vem kan söka:
Konstnärer som är verksamma i Blekinge eller har anknytning till Blekinge.

Vad ska din ansökan innehålla?
En motiveringstext till en mobil konstproduktion för barn och unga som du är intresserad av att utveckla. En CV, länk till webbsida om sådan finns, samt ett urval bilder. I din ansökan vill vi att du anger dina kontaktuppgifter inklusive adress och/eller hur din  anknytning till Blekinge ser ut.

OBS!
Allt måste skickas samlat i en enda PDF för att vara giltigt, dvs. motiveringstext, cv och bilder.
Du kan ansöka inom de andra experimentella produktionerna också. Sänd i så fall en ansökan per sökt uppdrag.

Skicka in din ansökan till: kulturochbildning@regionblekinge.se
Skriv i ämnesraden: Ansökan Art Mesh, Barn & Unga

Det finns också två utlysningar för att skapa industriell konstproduktion ”Art Mesh – Produktion Konst & Industri” plus en utlysning för ”Stipendievistelse/Residensvistelse på Nida Art Colony” i Litauen 1-31 mars 2020. Du kan göra ansökningar inom alla utlysningar.

För mera information
För mera information, kontakta Torun Ekstrand, konstutvecklare Konst i Blekinge
torun.ekstrand@regionblekinge.se