2 x OPEN CALL – ART MESH 

Art Mesh/Art Eco System – Produktion Konst & Industri. Ansök om möjligheten att experimentera och producera på företag i Blekinge under våren 2020! Utlysning för konstnärer som är verksamma i Blekinge, eller har Blekingeanknytning. 

Art Mesh – Produktion Konst & Industri
Vi har den stora glädjen att utlysa möjlighet för konstnärer att experimentera och producera inom vattenskärning eller robottuftning på två olika företag i Blekinge. De två konstnärer som väljs ut får ett arvode samt betalda timmar för dialog och produktion hos företag. Konstnärerna får tid och möjlighet att utveckla sina idéer, testa material, form och tekniker. Ett projekt kan t.ex. utvecklas till en produktion, eller användas för metod- eller materialutveckling.

  • Experiment inom robottuftning på Hitex Robot Tuft Sweden i Svängsta
  • Experiment med vattenskärning på Water Jet Lego AB i Ronneby

Vilka produktioner, vilken kunskapsutveckling, vilka nya experimentella samarbetsmöjligheter kan uppstå när konst och industri sammanförs? Det är vi nyfikna på och söker därför konstnärer med intressanta idéer och med intresse för att producera lokalt i Blekinge.

I projektet ingår att konstnären delar med sig av erfarenheter av processen i sitt projekt och presenterar resultatet under en programaktivitet eller utställning enligt ö.k. på Kulturcentrum Ronneby konsthall eller på Massmanska kvarnen.

Produktion inom robot-tuft
Inledande möte med presentation av skisser och idéer på konstnärens arbete och genomgång av möjligheter och tekniker på Hitex Robot Tuft Sweden. Därefter planeras en tidsplan och budget  gemensamt innan produktion/experiment genomförs. Konstnären föreslår fördelning av budget för konstnärligt arvode och timmar/material på Hitex Robot Tuft Sweden. www.hitex.se

Produktion vattenskärning
Inledande möte med presentation av skisser och idéer på konstnärens arbete och genomgång av möjligheter och tekniker på Water Jet Lego AB. Därefter planeras en tidsplan och budget gemensamt innan produktion/experiment genomförs. Konstnären föreslår fördelning av budget för konstnärligt arvode och timmar/material på Water Jet Lego AB. www.waterjetlego.se

Konstnärerna ska utarbeta en tidsatt handlingsplan för research, produktion, budget och visning i samråd med Konst i Blekinge. Produktionerna ska vara klara senast 15 maj 2020.

Total budget
45 000 per produktion vattenskärning respektive robot-tuft.

Urvalskriterier för produktioner inom robottuft och vattenskärning
Urval av konstnär sker främst utifrån den ansökandes konstnärliga produktion, samt på den korta motiveringen/konstnärlig idé.
En jury kommer att ta beslut om vilken konstnär som väljs. Juryn förbehåller sig rätten att inte dela ut stipendiet om inskickade bidrag inte uppfyller kraven.

Kulturrådet
Konst i Blekinge har beviljats utvecklingsbidrag av Kulturrådet till produktioner inom det större projektet Art Eco System. Art Eco System inbegriper också residensvistelser i Östersjöländer för konstnärer som bor i Blekinge eller har anknytning till Blekinge.

Kartläggning av lokala producenter i Blekinge Art Mesh
Konst i Blekinge genomförde en serie besök för konstnärer inom tillverkningsindustri, labb och uppfinnarverkstäder inom projektet Art Mesh. En mindre kartläggning av industrisamarbetspartners, expertis och produktionsmöjligheter för konstnärer i Blekinge genomfördes. På vår webbsida finns resurser och produktionsmöjligheter samlade: www.konstiblekinge.se/konstnarsinfo

Deadline ansökan: 12 januari 2020 24:00 CET
Beslut senast: 14 februari 2020
Konst i Blekinge kontaktar konstnären som valts av juryn.
Beslutet publiceras också på Konst i Blekinges webbsida www.konstiblekinge.se och via Facebook och Instagram.

Vem kan söka:
Konstnärer som är verksamma i Blekinge eller har anknytning till Blekinge.

Vad ska din ansökan innehålla?
En motiveringstext (omfång max en A4) om vad du intresserad att utveckla och tillsammans med vilket/vilka företag.
En CV, länk till webbsida om sådan finns, samt ett urval bilder. I din ansökan vill vi att du anger dina kontaktuppgifter inklusive adress och/eller hur din anknytning till Blekinge ser ut.Du som konstnär kan söka båda uppdragen.

OBS!
Allt måste skickas samlat i en enda PDF för att vara giltigt, dvs. motiveringstext, cv och bilder.
Skicka in din ansökan till: kulturochbildning@regionblekinge.se
Skriv i ämnesraden: Ansökan Art Mesh

Det finns också en utlysning för att skapa en mobil konstproduktion för barn och unga ”Art Mesh – Mobil produktion för barn & unga” plus en utlysning för ”Stipendievistelse/Residensvistelse på Nida Art Colony” i Litauen 1-31 mars 2020. Du kan göra ansökningar inom alla utlysningar.

För mera information
För mera information, kontakta Torun Ekstrand, konstutvecklare Konst i Blekinge
torun.ekstrand@regionblekinge.se