OPEN CALL – Nida Art Colony (NAC), Litauen

Stipendievistelse/Residensvistelse på Nida Art Colony i Litauen 1-31 mars 2020. Utlysning för en konstnär som är verksam i Blekinge, eller har Blekingeanknytning.

Stipendievistelse/Residensvistelse på Nida Art Colony i Litauen 1-31 mars 2020
Ta chansen att ansöka om en vistelse på det aktiva och fantastiska residenset Nida Art Colony beläget på det Kuriska näset invid Östersjön i Litauen. Under en månads tid har du möjlighet att bo och arbeta i lokaler med studios, ateljéer, bibliotek och verkstäder som ligger nära de världsarvsklassade sanddynerna. Du får ett stipendium på 30 000 som täcker resa, boende och viss produktion. Möjligheten att nätverka med andra konstnärer och konstaktörer är också en viktig del av vistelsen.

Nida Art Colony (NAC)
Nida Art Colony är en del av Konstakademien i Vilnius och är beläget i Neringa. NAC arrangerar residens för yrkesverksamma konstnärer, formgivare, arkitekter, konstkritiker och curatorer och samverkar inom alla kulturformer. Som utvald konstnär får du en studio kombinerad med lägenhet, samt tillgång till kök och andra gemensamhetsytor liksom verkstäder och bibliotek.

För mera information om verkstäderna och ateljéer: http://nidacolony.lt/en/residence/spaces-a-equipment
För mera information om Nida och Konstakademien: www.nidacolony.lt och www.vda.lt

Utbyten Östersjöländerna
Konst i Blekinge/Region Blekinge utvecklar det regionala konstlivet genom fortsatta utbyten med Östersjöländerna. Stipendievistelsen är en del av projektet Art Eco System som är ett pilotprojekt som möjliggjorts genom stöd av Kulturrådet. A.I.R. Blekinge inbjuder varje år konstnärer verksamma i Östersjöländerna och konstnärer i Blekinge till vistelsestipendier, med långsiktiga samarbeten som mål.

Vad får du som konstnär?
Ett stipendium som ska täcka resor och arbete: 30 000
Studio/boende på Nida Art Colony: 1-31 mars 2020
Tillgång till verkstäder och gemensamhetsytor på Nida Art Colony

Vad förväntar vi oss av dig som konstnär?
Att du håller i en presentation av ditt arbete under vistelsen för konstnär i Blekinge någon gång under vår/sommar 2020. Detta sker i samverkan med Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Ansökan
Yrkesverksamma konstnärer kan ansöka. Din ansökan ska innehålla en kort motivering till din ansökan, ca fem bilder på dina verk, din CV och en länk till ev. hemsida. I din ansökan vill vi att du anger dina kontaktuppgifter inklusive adress och/eller hur din
anknytning till Blekinge ser ut.
OBS! Samla din ansökan i en enda PDF-fil.
Skicka in din ansökan till: kulturochbildning@regionblekinge.se
Deadline: 12 januari 2020 24:00 CET

En jury kommer att ta beslut om vilken konstnär som väljs och ser då främst på den ansökandes konstnärliga produktion.
Juryn förbehåller sig rätten att inte dela ut stipendiet om nominerade bidragen inte uppfyller kraven.

För mera information
För mera information, kontakta Torun Ekstrand, konstutvecklare Konst i Blekinge
torun.ekstrand@regionblekinge.se