Årets julkalender i Konst i Blekinges tappning

Konst i Blekinge vill utveckla konstområdet i länet och är en del av Region Blekinge. Vi arbetar med att skapa en god infrastruktur för konsten och stärka professionella konstnärers villkor. Konst i Blekinge vill rikta strålkastarljuset på konstnärer med Blekingeanknytning, Konst i Blekinges julkalender är ett sätt att rikta fokus på intressanta konstnärskap.

Julkalendern kommer publiceras i Konst i Blekinges sociala kanaler (Facebook och Instagram) från den 1:a till 24:e december. Varje dag publiceras ett verk av en konstnär som bor i länet, är Blekingekonstnär i exil eller på annat sätt har nära anknytning till länet. Medverkande konstnärer i året julkalender är bland annat Annika Ekdahl, Jesper Norda, Jenny Carlsson Grip, Ulf Rollof, Haidar Mahdi, Peter Svedberg och Lena Johansson samt många, många fler intressanta och spännande konstnärskap. Vi har försökt hitta en bra blandning mellan konstnärliga tekniker och uttryck, män och kvinnor, ålder och bakgrund. Den gemensamma nämnaren är
intressanta konstnärskap och kopplingen till Blekinge.
Vi är väldigt stolta och glada över att presentera årets julkalender!

Men vad är Konst i Blekinge?
Just det, vi har gjort en film om Konst i Blekinge som förklarar vad vi gör och vilka mål vi vill uppnå. Vi arbetar med att skapa en god infrastruktur för konsten i Blekinge, det handlar kortfattat om att:

  • Initiera samarbeten och nätverk regionalt och internationellt och då särskilt med ett Östersjöperspektiv.
  • Arrangera utbildningar för konstinstitutioner, konstföreningar och konstnärer.
  • Stärka professionella konstnärers villkor och att få yngre konstnärer att söka sig till länet.
  • Arrangera konstnärliga residens – A.I.R. Blekinge, Artist In Residence.
  • Vara en katalysator för intressanta konstprojekt med hög konstnärlig kvalitet.
  • Skapa en långsiktig strategi och handlingsplan för konsten i regionen.
  • Utveckla ett regionalt konstresurscentrum tillsammans med Kulturcentrum Ronneby konsthall.
  • Stödja Blekinges kommuner i deras arbete med bland annat offentlig konst.
  • Konst i Blekinge är en del av Regionsamverkan Sydsverige, ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner.

 

Johan Stenbeck

Konstverk: Johan Stenbeck
Foto: Karin Sandahl Andrén

En härlig första advent önskar Konst i Blekinge!