Vad är Konst i Blekinge?

Här är Konst i Blekinge-filmen som förklarar vad vi gör och vilka mål vi vill uppnå. Konst i Blekinge utvecklar konstområdet i länet och är en del av Region Blekinge.
Vi arbetar med att skapa en god infrastruktur för konsten i Blekinge, det handlar kortfattat om att:

• Initiera samarbeten och nätverk regionalt och internationellt och då särskilt med ett Östersjöperspektiv.

• Arrangera utbildningar för konstinstitutioner, konstföreningar och konstnärer.

• Stärka professionella konstnärers villkor och att få yngre konstnärer att söka sig till länet.

• Arrangera konstnärliga residens – A.I.R. Blekinge, Artist In Residence.

• Vara en katalysator för intressanta konstprojekt med hög konstnärlig kvalitet.

• Skapa en långsiktig strategi och handlingsplan för konsten i regionen.

• Utveckla ett regionalt konstresurscentrum tillsammans med Kulturcentrum Ronneby konsthall.

• Stödja Blekinges kommuner i deras arbete med bland annat offentlig konst.

• Konst i Blekinge är en del av Regionsamverkan Sydsverige, ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner.

 

Glöm inte att lyssna på Konst i Blekinge-podden. Podden som rör sig i gränslandet mellan konst, samhällsutveckling och offentliga rum.
Du hittar den här på Konst i Blekinge-webben under rubriken ”LYSSNA OCH SE” eller där poddar finns. Sök på Konst i Blekinge-podden.

Filmproduktion: Ola Hallqvist.
Konstverk: Johan Stenbeck.