Inbjudan – Välkommen att delta i samtal med höstens residenskonstnärer

Konstnärerna Taavi Suisalu och Katarzyna Pagowska presenterar sitt arbete.
Datum och tid: Torsdag 31 oktober kl.14:00-16:00
Plats: Massmanska kvarnen, Ronneby

Katarzyna Pagowska (Polen) och Taavi Suisalu (Estland) har under hösten deltagit på konstnärliga residenset A.I.R. Blekinge, Artist in Residence. Residenset inbjuder konstnärer som har sin bas i Östersjöns geografi och har målet att skapa långsiktiga relationer med aktörer i Blekinge. Syftet med A.I.R. Blekinge är att vara en katalysator för ny konstproduktion, nya samarbeten och nätverk. Målet är att skapa långsiktiga samarbete mellan konstnärerna och aktörer i regionen med start i vistelsen. Vid avslutningen på vistelsen presenterar konstnärerna sitt arbete för kultur- och konstaktörer, liksom för kommuner och region.

Konstnärerna berättar om sina idéer för framtida samarbeten i Blekinge.

Katarzyna Pagowska har arbetat med sin research inom flera fält under sin residensvistelse. Dels har hon efterforskat vad det innebär att bo och verka på en ö i Blekinges arkipelag ur sociala och geografiska hänsyn, dels med hantverk och tradition kring Blekingedräkten och Blekingesömmen. Katarzyna Pagowska har dessutom inlett samtal med programmet Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola för att inom sina studier på Konsthögskolans nya utbildning om offentlig konst, arkitektur och stadsplanering kunna genomföra en Case-study i Blekinge till våren.
Vid några tillfällen har Katarzyna hållit i workshops för ungdomar. ”1000 sätt att inte teckna en mänsklig figur” och ”Gästfrihet”, har varit teman på Estetiska och Tekniska programmen på Knut Hahn-skolan i Ronneby, respektive Växtverket i Olofström.
Katarzyna Pagowska arbetar främst inom performance, aktioner, installationer och fotografi. Hon arbetar i offentliga rum med socialt lyhörda verk och för samman deltagare från olika samhällsgrupper. Katarzyna är bl.a. utbildad skulptör på Konstakademin i Warszawa, samt inom filosofi.

 

Taavi Suisalu har använt sin tid under residensvistelsen till att arbeta med efterforskningar för ett nytt konstverk med bakgrund i två till synes olika sammanhang. Dels i en mycket komplex digitalt sammansatt bild av ett svart hål, där människans fascination inför det okända ligger till grund, dels i våra digitala vanor i uppmärksamhetsekonomin där han
intresserar sig för tekniker/medier som designats för att förföra och manipulera.
I sin konstnärliga praktik ser han på människans beteenden som sociala och kulturella varelser i användningen av, och i relation till, olika tekniker och media. Taavi Suisalu arbetar med teknik, ljud och performance, gärna på för konsten annorlunda platser där fantasiväckande möten kan ta plats och skapa sammanhang som är lokala och globala på samma gång.
Han intresserar sig för historiska artefakter och hur de kan kopplas samman med nutida sammanhang och har skapat flera verk där forntid och samtid möts. Han har besökt många olika platser i Blekinge och samarbetat med programmen Digital Ljudproduktion och Digital Bildproduktion på Blekinge Tekniska Högskola och också besökt kraftstationer, varav den närmaste ligger utanför studion, Massmanska kvarnen.
Taavi Suisalu fått flera internationella priser för sin konst, och bl.a. the Young Estonian Artist Prize för att ha curerat och distibuerat utställningar till icke-existerande byar i södra Estland. Han har haft utställningar i många av Europas huvudstäder, och tog sin examen från Konstakademin i Tallinn i Nya Medier samt har också bl.a. läst Media Design och Interaktiv Design på olika universitet.

TaaviSuisalu TaaviSuisalu

Under residensperioden
Konstnärerna har fått en introduktion till Blekinge kulturellt och geografiskt och vi arrangerar skräddarsydda möten med möjliga samarbetspartners. De har bl.a. besökt Fysisk Planering och Digital Ljud- och BildproduktionBlekinge Tekniska Högskola, Magasinet på Blekinge museum, Örlogsbasen/Världsarvet Karlskrona, en vävstuga på Hasslö och Gribshunden/Kallvattenkuren. Taavi har hållit föreläsningar på BTH och Katarzyna arrangerat uppskattade workshops för ungdomar.

A. I.R. Blekinge vänder sig till konstnärer som arbetar inom utvalda områden och årets konstnärer arbetar inom flera av dessa fält.
• Det offentliga rummet, stadsutveckling och interaktioner med civilsamhället
• Arkipelag och kulturarv
• Förhållandet mellan stad och landsbygd
• Digitala tekniker och hybridtekniker

A. I.R. Blekinge är ett samarbete mellan Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Levande vävstol

Manufaktur Blekinge – fortsättningen på Levande Vävstol i Blekinge 2020
Den polska konstnären Julita Wojcik har samtidigt varit på produktionsresidens i Blekinge under oktober med sin aktion och workshop Levande Vävstol – Manufaktur Blekinge. Vi kommer kort att presentera även Julita Wojciks arbete. Konstnären är själv inte är på plats utan installerar en separatutställning i Polen. Under 2020 kommer samverkan för nya workshops och för verksamhet för unga att genomföras i Blekinge. En utställning avslutar projektet i september.
Manufaktur Blekinge har genomförts av konstnären tillsamman med deltagare från Blekinge. Under aktionen fungerade olika deltagare tillsammans som en storskalig vävstol, som varp och inslag. Konstruktionen, hantverket och samarbetet mellan människor är viktiga delar i aktionerna. En mycket stor trasmatta av återvunnen textil har väcks till liv av den extraordinära vävstolen. Symboliskt kommer Blekinges samhällsmatta att väva samman olika grupper av människor. Minnen av människor och olika kulturer har vävts samman i en monumental trasmatta.Textil har samlats in från olika personer, företag och organisationer i Blekinge och tre väv-workshops arrangerades på Blekinge Folkhögskola, Kulturcentrum och i Slottlängorna i Sölvesborg.

Besök utställningarna med Dominika Skutnik, Xenia Klein och Rosalia Ramirez innan residenskonstnärernas presentationer
Passa på att besöka utställningarna på Kulturcentrum Ronneby konsthall kl.12:00-14:00.
Det är sista chansen innan utställningarna plockas ned till helgen. Missa inte detta!
Förra årets residenskonstnär Dominika Skutnik visar installationen Sculpture of the Terrain och en miljonårig geologisk process och retur, med grunden i Blekinges granit och istidens rörelser.
Under sommaren fick de unga Blekingekonstnärerna Xenia Klein och Rosalia Ramirez varsitt Ateljéstipendium av Konst i Blekinge och arbetade med varsitt projekt dels i Massmanska kvarnen, dels i Monumentalverkstaden. Processarbetet och en utställning visas i lilla galleriet på Kulturcentrum Ronneby konsthall.
Utställningarna är ett samarbete mellan Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Arrangörer: Konst i Blekinge, Region Blekinge, Kulturcentrum Ronneby, Ronneby kommun.