Hurra! 1,2 miljoner till utveckling av konstnärers verkstäder i Ronneby!

Konst i Blekinges ansökan hos Konstnärsnämndens Kulturbryggan beviljades!
Nu skapar vi en resurs för konstnärer i Blekinge.

Projektet ”Katalysatorn – konstproduktion och residens i Blekinge” ska pågå i två år, mellan september 2019 – september 2021. Målet är att skapa en plats i Ronneby som fungerar som katalysator för konst- och kunskapsproduktion, nätverkande och residens med lokala, regionala och internationella in- och utblickar.

Kulturbryggans ledamöter fattade det mycket glädjande beslutet i somras och nu påbörjas utvecklingsarbetet som involverar konstnärer, arkitekter och organisationer som arbetar med konst. Konst i Blekinges ansökan handlade om att skapa en infrastruktur för yrkesverksamma konstnärer och deras initiativ i länet. Inom projektet Katalysatorn ska vi arbeta för att skapa en intressant plats för yrkesverksamma konstnärer, en plats som uppmuntrar till nya konstnärsdrivna initiativ och som utvecklar arbetsmöjligheter, utbyten, nätverkande och samtalsklimat. Konst i Blekinge vill stärka konstnärskåren genom en upprustning av verkstäder, boende och se till att produktionsmöjligheter följer hur samtida konstnärer arbetar idag.

Kulturcentrum Ronneby konsthall finns det verkstadslokaler för grafik, emalj och textil som skapades under 90-talet på. Projektet Katalysatorn ska se över befintliga verkstäder och lokaler, utrusta för nya projektverkstäder relevanta för olika typer av konstnärliga processer, samt skapa möjligheter för övernattning och mötesplatser.

Vi vill skapa en samtida atmosfär för konst med basen i ett kulturkvarter där historien av industridesign och form, emalj och produktion finns med som en historisk bas. Med bakgrund i lokalernas historik genom det internationellt verksamma Kockums Emaljerfabrik och de fotoateljéer som till stor del drevs av kvinnor i Ronneby verkar vi nu för den samtida konsten. Vi arbetar för en plats där konstnärer kan organisera sig, och arrangera kurser, workshops och seminarier som skapar försörjningsmöjligheter, kunskapsutveckling och nätverk.

Inflyttade unga nyutbildade konstnärer och arkitekter har valt Blekinge som sin arbetsplats de senaste åren. Genom den ökade internationaliseringen av konstnärskåren och i Konst i Blekinges fokus på samverkan med Östersjöländerna finns en god grogrund för framtida nätverk och kunskapsutbyten. De senaste åren har flera konstnärsdrivna residens startats i Blekinge och här finns ett nordiskt konstnärskollektiv.

Konst i Blekinge samverkar med Kulturcentrum Ronneby konsthall för att utveckla ett regionalt Konstresurscentrum som stödjer bland annat de yrkesverksamma konstnärernas möjligheter att arbeta i länet. Denna ansökan är en del av detta arbete.

Kulturcentrum Ronneby konsthall har stora möjligheter till samverkan genom de tre stora konsthallar som är belägna mitt i kulturkvarteret och arrangerar ett femtontal utställningar per år, och där samverkan med konstnärer från länet, nationellt och från Östersjöländerna är i fokus.

Katalysatorn kommer att samarbeta med konstnärer och arkitekter, samt med Land404, Blekinge Tekniska Högskola/ Digital bildproduktion/Institutionen för Teknik och Estetik, Konstnärscentrum Syd och Filmregion Sydost.

Vill du veta mera om ansökan, prata med konstutvecklare Torun Ekstrand, Konst i Blekinge.