Rosalia Ramirez & Xenia Klein

Under våren utlystes ateljéstipendium för yrkesverksamma konstnärer som behövde tid och plats för att utveckla ett projekt, gestaltning eller experimentera med nya format. Rosalia Ramirez och Xenia Klein är två unga konstnärer som bor i Blekinge och valdes till ateljéstipendiater.

Avsnittsinfo

Producent: Susanne Skog
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Musik: Jesper Norda
Längd: 27 min 43 sek