Konst Höst 2019

Poetisk utställning med stenar och filosofiska konstnärssamtal är några av de programpunkter som Konst i Blekinge är med och arrangerar tillsammans med Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Under våren utlystes ateljéstipendium för unga yrkesverksamma konstnärer som behövde tid och plats för att utveckla ett projekt, gestaltning eller experimentera med nya format. Rosalia Ramirez och Xenia Klein är två nyutexaminerade konstnärer som bor i Blekinge och valdes till årets Ateljéstipendiater sommaren 2019. Rosalia Ramirez arbetar med förställande skulpturer i stor skala. Xenia Klein undersöker den emotionella potentialen i att skriva brev på platser där många hinder står i vägen för brevskickandet. Rosalia och Xenia presenterar sina arbeten på Kulturcentrum Ronneby konsthall från lördag 14 september.

Konstnären Dominika Skutnik ger tillbaka stenar som för miljontals år sedan fördes från Skandinavien över till Polen tillsammans med inlandsisen. I arbetet med utställning “Sculpture of the Terrain” har hon själv rest och samlat stenar i Polen och forskat kring stenarnas ursprung. Hon har i sin efterforskning funnit hemadressen till granitstenar från Blekinge och Småland. Stenarna har nu rest tillbaka över Östersjön till sin ursprungliga plats och presenteras på utställningen “Sculpture of the Terrain” på Kulturcentrum Ronneby konsthall. Dominika Skutnik deltog i A.I.R. Blekinges konstnärsresidens i höstas och har sedan dess haft kontakterna med Blekinge.

Xenia Klein driver under hösten också konstnärssamtal- och eventserien Artist in Retreat. Hon bjuder in unga nyetablerade konstnärer och kulturpraktiker till Blekinge för samtal och publika presentationer. Artist in Retreat vill stimulera det konstnärliga och humanistiska samtalet i Blekinge och på så sätt främja intresset för nyetablering av kulturskapare.

Lördag 14 september hålls konstnärssamtal mellan den marockanska curatorn Meryem Saadi och Xenia Klein. Samtalet kommer att beröra curatoriell metod och praktik, vilka byggstenar som används för att sätta samman en utställning. I samband med konstnärssamtalet presenterar Xenia sin work-in-progress DMZ / Post-postalservice på Kulturcentrum Ronneby Konsthall. Dialogen kommer att göra nedslag i Blekinge museums föremålssamling och göra avstamp i den pågående utställningen DMZ / Post-postalservice. Artist in Retreat arrangeras i samarbete mellan Blekinge museum, Karlskrona kommun, Kulturcentrum Ronneby konsthall/Ronneby kommun och Konst i Blekinge/Region Blekinge.

Varmt välkomna till höstens konst arrangemang för både stora och små!

Här är konsthösten i Blekinge 2019:

Artist in Retreat #2
Skön konst och samtida filosofi, förkrossande bräcklighet och banbrytande jazz. Utställning, musik och konstnärssamtal mellan Johanna Arve (konstnär), Andreas Hiroui Larsson (filosof, musiker, konstnär) och Xenia Klein (konstnär). Samtalet under ledning av Xenia Klein.
Arrangör: Blekinge museum, Karlskrona kommun och Konst i Blekinge.
Var: Hörsalen, Blekinge museum
När: Lördag 8 september, kl.13:30

Presentation: Ateljéstipendiater
Under våren utlystes ateljéstipendium för yrkesverksamma konstnärer som behövde tid och plats för att utveckla ett projekt, gestaltning eller experimentera med nya format. Rosalia Ramirez och Xenia Klein är två unga konstnärer som bor i Blekinge och valdes till ateljestipendiater. Rosalia Ramirez arbetar med föreställande skulpturer i stor skala. Xenia Klein undersöker den emotionella potentialen i att skriva brev på platser där många hinder står i vägen för brevskickandet.
Arrangör: Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby
Var: Galleriet, Kulturcentrum Ronneby Konsthall
När: Lördag 14 september, kl.13

Artist in Retreat #3
Konstnärssamtal mellan den marockanska curatorn Meryem Saadi och Xenia Klein. Samtalet kommer att beröra curatoriell metod och praktik. I samband med konstnärssamtalet öppnar Xenia sin utställning DMZ / Post-postalservice på Kulturcentrum Ronneby Konsthall. Dialogen kommer att göra nedslag i Blekinge museums förmålssamling och göra avstamp i den pågående utställningen DMZ / Post-postservice.
Arrangör: Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby
Var: Hörsalen, Kulturcentrum Ronneby Konsthall
När: Lördag 14 september, kl.14:30

Utställning: Sculpture of the Terrain
Tänk att vara passerande, mitt i processen, i flödet, trots att man uppfattas som en symbol för det beständiga. Tänk att vara eldfödd och sedan ivägskickad, skakad och riven av is, avskavd mot havsbottnen. Tänk att vara i rörelse sedan evigheters evighet. Dominika Skutnik var en av fyra konstnärer under residence A.I.R. Blekinge 2018.
Arrangör: Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby
Var: Kulturcentrum Ronneby Konsthall
När: Sculpture of the Terrain, 14 september – 3 november, Vernissage, Lördag 14 september, kl.13:00

Drop in workshop
Med inspiration från Dominika Skutniks utställning skapar vi med småsten och pärlor tillsammans med konstnären Sofia de la Fuente. Både barn och vuxna är välkomna.
Arrangör: Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby
Var: Kreativa verkstaden på Kulturcentrum Ronneby Konsthall
När: Lördag 26 oktober, kl.11:30 -14

Stenlaboratoriet
Genom teckning, skulptur och konstnärliglek avbildar vi och undersöker stenars skönhet, tyngd och natur. Konstnären Alexander Höglund i samarbete med montessori läraren Anette Höglund hälsar er hjärtligt välkomna till Sten-lab.
Arrangör: Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby
Var: Kreativa verkstaden på Kulturcentrum Ronneby Konsthall
När: Tisdag 29 oktober, kl.11-15

Sten, smycke och konst
Skapa spännande och kreativa stensmycken på höstlovet. Inspireras av utställningen av Domika Skutnik på Kulturcentrum Ronneby Konsthall och skapa egna kreationer med ståltråd och granit.
Arrangör: Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby
Var: Kreativa verkstaden på Kulturcentrum Ronneby Konsthall
När: Onsdag 30 oktober, kl.11 -15