Vernissage på Kulturcentrum Ronneby lördag 15 juni kl. 13.00
.
Daniel Jensen – YOUR CREDIT CARD HAS BEEN CANCELLED

Norra Konsthallen
15 juni – 1 september 2019
Vernissage lördag 15 juni kl. 13.00 – Kulturcentrum

Daniel Jensen arbetar främst med måleri, teckning och skulptur och i hans arbeten vävs egna iakttagelser samman med referenser från populärkultur, litteratur, konst och film.

Daniel Jensens måleri är djupt förankrat i tecknandet. Han arbetar snabbt och intuitivt, oftast med oljekritor, kol, akryltusch och sprayfärg, för att på så sätt behålla energin och direktheten hos en flyktig skiss. Bilderna byggs upp med linjeteckningar lager på lager och växlar ständigt mellan abstraktion och figuration. Tidigare arbetade han med en tydligare figuration men har nu gradvis reducerat de figurativa inslagen i sina arbeten för att de skall bli mer abstrakta och fragmentariska. Han har valt att lyfta fram det som tidigare befann sig i bakgrunden och istället låtit de figurativa elementen försvinna längre in i bakgrunden och nästan suddas ut.

En viktig drivkraft i hans arbete har länge varit att arbeta med humor i relation till allvarligare inslag och det finns en lekfullhet i utförandet som speglar hans temperament. I verken finns en strävan efter att hitta balans mellan det humoristiska och det allvarliga och på ett liknande sätt balansera det vackra med det fula. – Det skall helst vara något som skaver i verken, det är då det blir intressant.

Utställningar i urval:
Björkholmen Gallery, Stockholm, KANT, Köpenhamn, Danmark, FF Projects, San Pedro, Mexico, BEERS London, London, England, Rizzuto Gallery, Palermo, Italien, Richard Heller Gallery, Los Angeles, USA, L21 Gallery, Palma de Mallorca, Spanien

 

KONSTHANTVERK, SLÖJD & FORM I SKÅNE – Utvalt

Södra Konsthallen
15 juni – 1 september
Vernissage 15 juni kl. 13.00 – Kulturcentrum. Utställningen invigs av Annhelen Olsson, verksamhetsledare i Skånes Hemslöjdsförbund.

Utvalt i Skåne 2018 är en jurybedömd vandringsutställning som arrangeras för andra gången. Ansökan har varit öppen för alla som arbetar med hantverksdrivet skapande och med handgjord form. När ansökan stängde var 240 bidrag anmälda – av dessa har 29 verk valts ut och visas i utställningen.

Bakom verken står 38 deltagare, alla med anknytning till Skåne. En del är kända namn i sammanhanget, medan andra deltar i en utställning för första gången. Verken präglas både av nytänkande och ett stort hantverkskunnande som syns i det gestaltande arbetet.

Läs mer om årets jury, som sammanfattar sitt arbete härlänk till annan webbplats

Tre organisationer står bakom projektet Utvalt i Skåne; Konsthantverkscentrum, Skånes Hemslöjdsförbund och Form Design/Center, som samarbetar långsiktigt för att stärka området och inspirera dess utövare.

Utvalt i Skåne utvecklas med stöd från Region Skåne.

 

Gertrud Alfredsson Anna Brag

Gertrud Alfredsson & Anna Brag – Föreställningen om Sveriges trädgård

Galleriet
15 juni – 1 september 2019
Vernissage lördag 15 juni kl. 13.00 – Kulturcentrum

Föreställningen om Sveriges trädgård handlar om trädgården som fysisk och mental plats, en plats för eftertanke och rekreation, för uppmärksamhet och närvaro. Vem har tillträde till trädgården?
Utställningen är del av det mer omfattande projektet Föreställningar, som påbörjades 2015 som ett samarbete mellan Gertrud Alfredsson och Anna Brag.
Centralt för projektet är teckning i utvidgad mening, som används för att synliggöra vardagen och för att skapa rumsliga berättelser kring aktuella teman och vardagsfenomen.

Titeln anspelar på den franske filosofen Foucaults begrepp ”eventualization”, som innebär att vardagsverkligheten synliggörs genom att den lyfts upp till ett ”event” eller en ”föreställning”.

I samband med Föreställningen om Sveriges trädgård har allmänheten bjudits in till en serie workshops på olika platser i Blekinge, i Ronneby, Farabol och Torhamn, där vi tillsammans tittat på och målat landskapet och färgerna som omger oss. Projektet har sträckt sig över ett helt år och gett oss möjlighet att iaktta årstidernas färgskiftningar i naturen.

Genom att rikta uppmärksamheten på trädgårdens färger, på idén om naturen och landskapsmåleriet, sätter Föreställningen om Sveriges trädgård fokus på trädgården som fenomen; som plats för rekreation och som mötesplats, på frågor som rör tillhörighet och hemkänsla.

Projektet genomförs med stöd av Region Blekinge

Föreläsning

I samband med vernissagen kommer av Karin Frankenstein och Tomas Auran hålla en föreläsning namnet Marmor Ull.
Tid: kl. 14.15
Plats: Hörsalen på Kulturcentrum Ronneby