Ateljéstipendiater 3 juni – 15 september 2019

Xenia Klein och Rosalia Ramirez
Utställning och visning av deras arbeten: Lördag 14 september
Plats: Massmanska kvarnen och Monumentalverkstaden Ronneby
Arr. Konst i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall

Två nyutexaminerade konstnärer som bor i Blekinge har valts till årets Ateljéstipendiater sommaren 2019. Vi gläder oss åt premiär för en ny satsning inom Konst i Blekinge.

Xenia Klein
Xenia Klein tog sin Konstnärliga examen från Konstfack förra året där hon under studierna hade utbytesterminer både i Palestina och Umeå. Xenia Klein har tidigare gått på den förberedande konsthögskoleutbildningen på Gerlesborgsskolan och också tagit en rad kurser i konstvetenskap, konstpedagogik och arkitektur. Fotografi, grafik, text och artists’ books är viktiga medium i hennes konstnärliga praktik och hennes konst har visats på olika sätt genom utställningar, som del av projekt och utgivningar. I Xenia Kleins praktik hänger alla delar samman i olika typer av dialoger och relationer och den interdisciplinära grundtanken är nära till hands.

I sin motivering skriver Xenia att hon vill fortsätta sina efterforskningar kring relationen mellan bild och text. Hon vill arbeta med fotopolymeri och screentryck för att producera en serie konstnärsböcker som undersöker relationen mellan bild och text. ”Varje bok och publikation är ett eget universum och en utsaga i egen rätt, samtidigt samverkar de i en gemensam och större diskurs”.

Xenia Klein har tidigare i vår flyttat till Torhamn där hon också driver Artist in retreat och under året arrangerar hon i anslutning till detta en serie möten mellan olika kulturarbetare inom olika konstområden.

Rosalia Ramirez
Rosalia Ramirez är en skulptör som arbetar i stora format. Med en konstexamen i Costa Rica samt en förberedande skulpturutbildning och kurser i konstterapi i bagaget tog Rosalia Ramirez beslutet att flytta till Kallinge i Ronneby efter noggranna efterforskningar efter ett säkert land att arbeta i.

Hennes examensutställning i Costa Rica var en skulpturinstallation med titeln I Samma Takt som intog det vita utställningsrummet. Masseffekten av alla skulpterade arbetsoxar, alla med ok över axlarna, var monumental. Dragdjuren vandrade lugnt i olika riktningar på både golv och väggar gav ett lugnt och monumentalt intryck. En annan skulptur i full skala berättar om en ung tonåringsflicka som blivit gravid och försöker dölja det, Utan Återvändo. Rosalia Ramirez utgår från vardagliga situationer och dilemman i sina arbeten.

I sin motivering till ateljéstipendium skriver Rosalia att hon vill utföra två skulpturer som hör ihop. Skulpturerna kommer att växa fram i Monumentalverkstaden och utföras i full skala. Så småningom kommer de båda aktörerna att kunna interagera med varandra. Till modeller för dessa skulpturer öppnar Rosalia ett Open Call i Blekinge efter två pojkar i åldrarna 10–14 år. Rosalia vill undersöka språk, lärande, förståelse och motivation hos unga i Sverige genom sitt arbete, där också kulturer, identitet och tillhörighet är ett led i att förstå lärandet som nyanländ till Sverige.

Visning av ateljéstipendiaternas arbeten 14 september
Arbetet i verkstäderna avslutas med en publik presentation av work-in- progress eller en utställning av Rosalia Ramirez och Xenia Kleins arbete på Massmanska kvarnen och i Monumentalverkstaden. Visningen blir lördag 14 september i samband med invigningen av höstens utställningar på Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Bakgrund
Konst i Blekinge utlyste ett ateljéstipendium för yrkesverksamma konstnärer som arbetar i Blekinge tidigare i vår. Utlysningen vände sig till konstnärer som behöver plats för att utveckla ett projekt, en gestaltning eller vill experimentera med nya format. Utlysningen vände sig företrädesvis till unga konstnärer.

Massmanska kvarnen och Monumentalverkstaden
Xenia Klein kommer att använda ateljérummet på nedre plan på Massmanska kvarnen. Det är en kvarnbyggnad med ursprung är från 1700-talet som ligger i de gamla kulturkvarteren vid Ronnebyåns ibland mycket dramatiskt vattenfall. I ateljérummet finns fortfarande vattentrumman kvar som synligt spår av verksamheten med anor från medeltiden. Idag omvandlas kvarnens tre våningar till ett hus där samtida processarbeten inom konst och dans får ta plats. Rosalia Ramirez kommer att använda Monumentalverkstaden/Emaljverkstaden för sitt arbete med skulpturer.

Konst i Blekinge/Region Blekinge
Kulturcentrum Ronneby konsthall/Ronneby kommun