Välkommen att delta i landskaps- och naturmåleri workshop!

Föreställningen om Sveriges Trädgård.

Söndagen den 26 maj möts vi kl. 10.00 i Torhamns hamn, för att sedan ta oss ut till udden. Vi står för akrylfärg och duk och penslar. Tag med eget eventuellt staffli, fika /lunch. Vi håller på till kl.14.00.

I samband med vår utställning Föreställningen om Sveriges Trädgård på Kulturcentrum Ronneby Konsthall, bjuder vi in till workshop vid olika årstider och på olika platser i landskapet. Vi tittar på naturen och färgerna som omger oss och målar.
Bilderna blir sedan en del av utställningen i Ronneby, den 15 juni- 1 september 2019.

Anmäl görs senast den 22 maj till: anna@annabrag.se
Föranmälan krävs!
Alla intresserade är välkomna. Inga förkunskaper behövs.

BAKGRUND:

Föreställningen om Sveriges Trädgård är del av det mer omfattande projektet Föreställningar, som påbörjades 2015 som ett samarbete mellan Gertrud Alfredsson och Anna Brag. Det handlar om våra
föreställningar kring aktuella teman och vardagsfenomen. Centralt för projektet är teckning i utvidgad mening, som används för att synliggöra vardagen och för att skapa berättelser.
Titeln anspelar på den franske filosofen Foucaults begrepp ”eventualization”, som innebär att vardagsverkligheten synliggörs genom att den lyfts upp till ett ”event” eller en ”föreställning”.

Projektet handlar om trädgården som fysisk och mental plats, en plats för eftertanke och rekreation, för uppmärksamhet och närvaro. I samband med projektet, som innebär naturstudier, bjuder vi in
allmänheten till en serie workshops. Tillsammans tittar vi oss omkring och analyserar färgerna och de färgskalor som påverkar oss.. Vi är även intresserade av trädgården/ landskapet som mötesplats. Vem har tillträde till den här platsen? Vad innebär det att bo i Sveriges trädgård? Det väcker frågor om tillhörighet, stolthet och identitet.

Var: Torhamns udde, Karlskrona skärgård
När: Söndag, 26 maj, kl.10 – 14
Anmäl görs senast den 22 maj till: anna@annabrag.se
Föranmälan krävs.

 

Varmt välkomna!