Art Mesh – en sammanfattning

Under hösten arrangerade Konst i Blekinge studiebesök till intressanta industrier i Blekinge län. Studiebesöken riktade sig till yrkesverksamma konstnärer och var en form av fortbildning för konstnärer som är verksamma i Blekinge och närområdet. Tanken med besöken var att skapa kontakter mellan industrier och konstnärer.

Hitex Robot Tuft Sweden producerar tuftade mattor till hela världen. De har gör bland annat mattor till Svenskt Tenn. Mattorna tillverkas i allt från naturmaterial till silke och ull till polyester. Hitex Robot Tuft Sweden tillverkar och exporterar även tuftrobotar.

Blekinge Uppfinnarverkstad finns i Svängsta och är en medlemsdriven verkstad. I verkstaden finns alla tänkbara maskiner. I verkstaden kan man arbeta med trä, metall, smältsvettsning och 3D-skrivare. Har du en idé men ingen verkstad? Kontakta Blekinge Uppfinnarverkstad.

Water Jet Lego arbetar med vattenskärning. Med hjälp av vattenskärning kan du skära i olika material som hårdplast, sten och metall.

Under hösten hade Konst i Blekinge även kontakt med andra småskaliga industrier i Blekinge. Residenskonstnären Dominika Skutnik fick hjälp av Ola Nilsson på O.Nilsson Sten & Hantverk att skära i granit till hennes presentation av sitt arbete under A.I.R. Blekinge 2018.

Konst i Blekinges residenskonstnärer besökte även Waterjet Lab som också arbetar med vattenskärning. Waterjet Lab ligger i framkant i forskningen kring vattenskärning och vad man kan använda tekniken till.

Har du några tips på industrier i Blekinge som du tycker Konst i Blekinge ska besöka? Skicka ett mail till Karin.

 

Lista på industier…

Hitex Robot Tuft Sweden

Blekinge Uppfinnarverkstad

Water Jet Lego 

Waterjet Lab

O.Nilsson Sten & Hantverk