Region Blekinges kulturpris 2018 går till Annika Ekdahl

Motiveringen lyder:
Region Blekinges kulturpris 2018 tilldelas bildkonstnären Annika Ekdahl.
I Region Blekinges nya kulturplan ges bildkonsten en prioriterad roll inför det kommande tre åren. Annika Ekdahl är verksam och bosatt i Kyrkhult i Olofsröms kommun. Annika Ekdahls konstnärskap utgår från stora gobelängvävnader där dåtid och samtid sammanfogas i drömska rum och landskap. Hennes verk finns representerade på ett flertal nationella institutioner och museer. Inte minst uppmärksammades hennes konstnärskap med en stor hyllad utställning på Waldemarsudde 2017.

Prissumman är på 40.000 kr
Priset delades under regionstyrelsens sammanträde under onsdagen.

Se artikeln på Region Blekinges hemsida.