JANOLOF BENGTSSON – Där jag rör mig

Visa på Kulturcentrum Ronneby Konsthall, Södra konsthallen fram till 13 januari 2019.

JanOlof Bengtssons måleri får sin inspiration från skogen och det småbrutna bohusländska landskapet. Han har vänt havet ryggen och arbetar istället med skogens mystiska rum. Han bearbetar den natur han dagligen rör sig i och bilderna är mer ett sinnestillstånd än verklig natur. Abstrakta, romantiska, andliga. Någon gång på gränsen till realistiska målningar med en förtätning som bevarar den mångtydiga tolkningen.
Jan Olof Bengtsson är född i Borås och bosatt och verksam som bildkonstnär i Hunnebostrand. En specialutbildning vid Konstindustriskolan i Göteborg 1970 – 74 resulterade i att han blev målare istället för industridesigner. Han var länge ordförande i KKV, Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän, periodvis lärare vid Gerlesborgsskolan och har de senaste åren arbetat som konstkonsult åt Västra Götalandsregionen.
Han jobbar med offentliga utsmyckningar och är representerad i Uddevalla, Göteborg, Statens konstråd och i ett flertal landsting och kommuner.

Läs mer om JanOlof Bengtsson här.