Hydroanatomy, abstrakt landskap och möbelminiatyrer visas på Kulturcentrum

Just nu visas tre olika utställningar på Kulturcentrum Ronneby Konsthall med helt olika uttryck och inriktningar. I Norra konsthallen visas Izabela Żółcińska, hennes utställning är tankeväckande och förföriskt vacker. I Södra konsthallen visas JanOlof Bengtssons landskapsmåleri och i Galleriet visas en jurybedömd möbeldesignutställning i skala 1:5. Utställningarna i Kulturcentrum Ronneby Konsthall pågår fram till 13 januari 2019.

HYDROANATOMY – Izabela Żółcińska
Izabela Żółcińska arbete syftar till att utvidga och fördjupa förståelsen för människokroppen, detta vårt eget personliga ekosystem. Vi består till nästan två tredjedelar av vatten, och vi rör oss i en värld som är till drygt två tredjedelar täckt av vatten. Ändå verkar vi mer intresserade av att hitta nya habitat i världsrymden än att vårda vårt ursprungliga habitat, världshaven.
Med utställningen Hydroanatomy sammanfattar Izabela de senaste årens arbete med fokus på kroppslighet och fluiditet, genom att visa på parallellerna mellan människokroppen och vatten och hur de tekniskt förhåller sig till varandra.
Izabela Żółcińska är en polskfödd konstnär baserad i Norge. Hon tog examen vid Fine Art Academy i Poznań i Polen. Żółcińska är intresserad av kroppslighet som en koppling mellan organismer och oorganiska ämnen. Hon arbetar med teckning, broderi, skulptur, installation samt konst i det offentliga rummet. På sistone har hon arbetat med landskapskonst.
Redan 2012 besökte Izabela Ronneby och Blekinge som en deltagare i projektet Art Line och utställningen Art & Apparatus som visades på Kulturcentrum.

Läs mer om Izabela Żółcińska här.


JANOLOF BENGTSSON – Där jag rör mig

JanOlof Bengtssons måleri får sin inspiration från skogen och det småbrutna bohusländska landskapet. Han har vänt havet ryggen och arbetar istället med skogens mystiska rum. Han bearbetar den natur han dagligen rör sig i och bilderna är mer ett sinnestillstånd än verklig natur. Abstrakta, romantiska, andliga. Någon gång på gränsen till realistiska målningar med en förtätning som bevarar den mångtydiga tolkningen.
JanOlof Bengtsson är född i Borås och bosatt och verksam som bildkonstnär i Hunnebostrand. En specialutbildning vid Konstindustriskolan i Göteborg 1970 – 74 resulterade i att han blev målare istället för industridesigner. Han var länge ordförande i KKV, Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän, periodvis lärare vid Gerlesborgsskolan och har de senaste åren arbetat som konstkonsult åt Västra Götalandsregionen.
Han jobbar med offentliga utsmyckningar och är representerad i Uddevalla, Göteborg, Statens konstråd och i ett flertal landsting och kommuner.

Läs mer om JanOlof Bengtsson här.


SYDFORM – MINIATYRER 2018

En jurybedömd möbeldesignutställning för formgivare verksamma i Sverige och Danmark. Bidragen är sittmöbler i skala 1:5. Alla material är tillåtna.
Sydform miniatyrer visas för första gången och utställningen är en utveckling av tidigare Sydform; en utställning med fullskalemöbler som visats under 12 år.
Den nya utställningen är demokratisk eftersom alla kan söka, du behöver inte stora maskiner. Utställningen är ekologisk eftersom hela utställningen ryms i en kartong. Sökande kommer från designskolor i Sverige och Danmark, ett mindre antal är färdigutbildade formgivare.

Läs mer om Sydform här.