Konst + Industri + Open Massmanska = Art Mesh

Vad är Art Mesh? Art Mesh är ett nyhetsbrev och studiebesök till olika intressanta industrier i Blekinge. Studiebesöken riktar sig till yrkesverksamma konstnärer och arrangeras av Kulturcentrum Ronneby tillsammans med Konst i Blekinge. Vi besöker olika industrier i Blekinge som är intressanta för konstnärer, en form av fortbildning för konstnärer som är verksamma i Blekinge och närområdet. I anslutning till studiebesöket öppnar vi upp Massmanska kvarnen i Ronneby. Konstnärer i länet är välkomna att ta en kopp kaffe och diskutera sin konst, få tips om stipendier eller tänkbara samarbetspartners. Vi kallar mötestillfället Open Massmanska.

14 November besökte vi Hitex Robot Tuft Sweden och Blekinge Uppfinnarverkstad på förmiddagen. Efter lunch öppnade vi upp Open Massmanska.

5 December besöker vi Blekinge Tekniska Högskola, Digitala medier på förmiddagen och efter lunch öppnar vi upp Open Massmanska.

Är du intresserad?
Anmäl dig här.

Har du frågor om programmet, maila konstutvecklare Torun Ekstrand på Konst i Blekinge:
torun.ekstrand@regionblekinge.se

Open Massmanska
Adress: Massmanska kvarnen
Möllebacksgatan 3 i Ronneby

Här hittar du nyhetsbrevet Art Mesh i sin helhet