A.I.R. Blekinge är en del av det regionala arbetet med att utveckla internationella utbyten och nätverk samt att fokusera på Region Blekinges mål om samarbeten med Östersjöländerna. Residensen ska fungera som en katalysator för publika konstproduktioner som sker på plats i Blekinge på längre sikt. Ömsesidighet, överraskningar, öppenhet och mod är viktiga faktorer i samarbetet.

A.I.R. Blekinge arrangerades hösten 2017 och våren 2018 och de sex konstnärerna som deltog återkommer till Blekinge på olika sätt inom konferenser, utställningar och workshops.

A.I.R.Blekinge är ett samarbete mellan Konst i Blekinge/Region Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall/Ronneby kommun.