A.I.R. Blekinge

A.I.R. (Artists in Residency) Blekinge är en del av det regionala arbetet med att utveckla internationella utbyten och nätverk samt att fokusera på Region Blekinges mål om samarbeten med Östersjöländerna. Residensen ska fungera som en katalysator för publika konstproduktioner som sker på plats i Blekinge på längre sikt. Ömsesidighet, överraskningar, öppenhet och mod är viktiga faktorer i samarbetet.

A.I.R. Blekinge arrangerades hösten 2017 och våren 2018 och de sex konstnärerna som deltog återkommer till Blekinge på olika sätt inom konferenser, utställningar och workshops.

A.I.R. Blekinge är ett samarbete mellan Konst i Blekinge/Region Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall/Ronneby kommun.

Med världen som arbetsfält

Tre av konstnärerna som medverkar i A.I.R. Blekinge 2018 kommer från Litauen och Polen och har världen som arbetsfält. En av konstnärerna är uppvuxen i Blekinge, men flyttade för att utbilda sig till konstnär och arkitekt.

De arbetar med olika konstnärspraktiker men har beröringspunkter i sitt intresse för stadsrum och natur, både fysiskt och digitalt.

Just nu är Blekinge deras arbetsplats och de har de sina ateljéer i Ronneby på Massmanska kvarnen. A.I.R. Blekinge erbjuder också resurser och stöd för konstnärlig utveckling och ser till att samarbeten och aktiviteter arrangeras runt om i Blekinges kommuner.

Konstnärerna har besökt olika platser i Blekinge och mött kulturhistoriker och naturvetare. Två av dem har hållit workshops i fotogrammetri och tillsammans med grupper i Olofström, Karlshamn och Ronneby byggt vidare på en 3D-film från Blekinge. De båda andra konstnärerna arbetar med projektidéer för stadsrum och skärgård. Konstnärerna är Dominika Skutnik, Polen, Johan Stenbeck, Sverige, Dalia Mikonyteoch Adomas Zudys, Litauen.

Dominika Skutnik, Polen
Arbetar mycket med skulpturala former och landskap, hennes arbetsmetod är både plats- och processorienterad. I hennes skulpturer finns ofta delar som tidigare använts i industriella sammanhang, det kan handla om till exempel kablar eller kedjor.
Nyligen har Dominika gjort ett poetiskt verk som hon kallar ”Necklase for the Mountain”. Verket består av olika ädelstenar som hon placerat ut i ett bergsområde i Ryssland. Stenarna är som gömda skatter i naturen. Hon har dokumenterat verket i en bok som fungerar som en diktbok i bildform.

Hon är intresserad av att jobba utifrån en plats geologi och direkt i naturen, det är en av anledningarna till varför hon sökt sig till residenset i Blekinge.

Läs mer och se mer av Dominika:
https://dominikaskutnik.wordpress.com/

Johan Stenbeck, Sverige
Är konstnär och arkitekt, han vill undersöka gränslandet mellan det abstrakta och det konkreta. Han har tidigare arbetat med skulptur, installation och arkitektur som korsar varandra. Sommaren 2017 deltog han i konstnärsresidenset Land404, Gullholma. Där han iordningställde en sjöbod och iscensatte en berättelse. Johan har arbetat med en sökande metod och projekten har ofta varit platsspecifika. Han har använt sig av platsens kvalitéer och bygga berättelser om den.

Johan är uppvuxen i Karlskrona och har en djup kärlek och intresse för det Blekingska landskapet. Hans vilja är att genom konst och dialog utveckla regionen och besöksnäringen.

Läs mer och se mer av Johan:
http://johanstenbeck.se/wordpress/

Dalia Mikonyte och Adomas Zudys, Litauen
Är ett par som arbetar och skapar tillsammans. Dalia Mikonyte är fotograf, researcher och Adomas Zudys arbetar med 3D-grafik, design och video. De kallar sig själva för ” Collectors of the Cities”, det innebär att de samlar information om en plats eller stad och dokumenterar den med fotografier i olika vinklar. Efter all data har samlats in processas och transformeras fotografierna till 3D-grafik. Det blir som ett lapptäcke av minnen, bilder på byggnader och platser.

Dalia och Adomas arbetar gärna tillsammans med andra i olika konstallationer eller workshops. Det kan handla om workshops där deltagarna får skapa sina minnen av en plats genom fotografi. De har även samarbetat med en kompositör som heter Pijus Džiugas Meižis, som skapat musik till deras installationer.

Läs mer och se mer av Dalia:
https://daliamikonyte.weebly.com/

Läs mer och se mer av Adomas:
www.zudys.lt