Konstnären Johanna Gustafsson Fürst

skapar tillsammans med boende i Kungsmarken i Karlskrona konstverket, “Vår kollektiva hjärna”, som invigs i höst. I detta avsnitt hör vi om tankarna bakom verket och om ett spännande samarbete.

Statens konstråd inledde för ett par år sedan en satsning under namnet Konst händer, som skulle resultera i nya offentliga verk i 15 olika sk. miljonprogramsområden runt om i landet. I projektet ingick att de boende i dessa områden, tillsammans med konstnären eller konstnärerna, skulle vara involverade i den process som ledde fram till verken.

Mellanstaden – som omfattar tre bostadsområden i utkanten av Karlskrona: Gullaberg, Mariedal och Kungsmarken – blev en av de platser som valdes ut till projektet. Där är installerandet av ett verk nu i full gång. Konst i Blekinge-poddens producent Susanne Skog har träffat Johanna Gustavsson Fürst.

Avsnittsinfo

Producent: Susanne Skog
Foto: Lars Arned
Musik
: Jesper Norda
Längd:  35 min