Konstnärernas Riksorganisation bildades 1937 och företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer. 

Vi uppnår vårt övergripande mål genom att:

– Arbeta för skäliga avtal & arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer
– Utveckla och stärka bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad
– Driva bild- och formkonstnärernas intressen i samhällsdebatten
– Erbjuda medlemsrådgivning & utbildning

Konstnärernas Riksorganisation är en starkt drivande kraft för konsten, bild- och formkonstnärerna och svenskt kulturliv och har genom åren fått igenom en rad förslag som påverkat konst- och kulturpolitikens utformning och svenskt konstliv såsom MU-avtalet som reglerar medverkans- och utställningsersättning, stärkt följerätt, att enprocentsregeln och MU-avtalet införs i allt fler kommuner och regioner/landsting, skapandet av Bildkonstnärsfonden (1982), Bildkonst Upphovsrätt Sverige (1989), Konstnärscentrum (1969) och Konsthantverkscentrum (1990) och ateljéstöd i olika former.

Lokalt arbete
Organisationens huvudsakliga medlemsindelning är på länsnivå där vi finns representerade genom talespersoner och/eller lokalföreningar. Alla kontaktuppgifter finns här.

Lokalföreningarnas arbete leds av dess styrelse som väljs av medlemmarna i respektive område. Styrelsen ansvarar för lokalföreningens verksamhet och ekonomi i överensstämmelse med beslut som fattas på Riksmötet. 

Mer info

Klicka för att visa mer info

KONSTNÄRERNAS RIKSORGANISATION

Hemsida: www.kro.se
Facebook: KonstnarernasRiksorganisation
Twitter: konstnarerna
Instagram: konstnarernas

KONTAKT

Växel: 08 54 54 20 84
E-post: kro@kro.se
Adress: Hornsgatan 103, plan 9, 117 28 Stockholm
Kontaktperson: www.kro.se/kontakt

Webbsida