Konstnärscentrum bildades 1969 i Stockholm som en icke-vinstdrivande intresseorganisation för bildkonstnärer. Vi vill påverka konstens förutsättningar att nå ut och ta plats och arbetar för att konstnärerna skall tilldelas ett större inflytande och ansvar i samhället.

Konstnärscentrum består av fem regionala organisationer; nord, väst, öst, mitt och syd. Organisationerna förvaltar självständigt Konstnärscentrums uppgifter var och en för sig. Den södra organisationen finansieras av Statens kulturråd, Region Skåne och medlemsavgifter. Konstnärscentrum Syd söker stöd från fler regioner och kommuner på sikt. Upptagningsområdet omfattar Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.

Konstnärscentrum Syd vill övertyga uppdragsgivare inom byggsektorn om värdet av att tillämpa 1%-regeln. Denna princip rekommenderades av en statlig utredning redan 1937 i samband med tillkomsten av Statens Konstråd; 1% av byggkostnaderna skall gå till konstnärlig gestaltning.

De offentliga uppdrag som kommer till stånd genom konsulternas arbete förmedlas till konstnärskåren genom olika former av upphandlingsprocesser. KCSyds konsulter möter uppdragsgivare på fältet som en del av det arbetsskapande programmet och en viktig uppgift för konsulterna är sedan att stödja konstnärerna i arbetet med gestaltningen. Konstnärscentrum Syd har genom sina konsulters arbete blivit en betydande aktör i Sverige när det gäller förmedlingen av offentlig konst.

Mer info

Klicka för att visa mer info

Offentlig konst (t.ex. ansvar för offentlig konst)

Ansvarig för konsultverksamheten i KcSyd Roger Simonsson

Konstpedagogisk verksamhet

Skapande skola

KONTAKT

Postadress:
c/o Staffan G-son Lind Gässemåla skola, 36010 Ryd

Kontaktperson:
Birgitta HeilingTel: 0702-50 93 45

E-post: info@birgittaheiling.se

Webbsida