Jag är född i Eringsboda bor numera i Tving, Blekinge. Är en kreativ person och måla för mig är en närvaror av harmoni, inspirationen får jag ifrån naturens färg och form. I mina målningar vill jag fånga den kärlek och innersta väsen som jag har till naturen det kan också vara minneslandskap från min barndom här i Blekinge. Jag reducerar naturen med få detaljer till abstrakta färgfält Med mitt måleri vill skapa lugn och harmoni en meditation i en stressad värld som vi lever idag. Jag vill också med mitt målerie låta betraktaren själv kunna måla vidare med sina tänka minnas sina minnen.

Personinfo

Klicka för att visa personinfo

Utbildningar

Handledare konstnär Anita Larsson 2008 ,Mentor Bengt Saltö 2009- 2014 övriga se cv.

SEPARATUTSTÄLLNINGAR

Urval: Galleri Tegelbruket Rydebäck Helsingborg, Art Gallery KH Karlskrona

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR

Urval: Kulturcentrum Ronneby, Luleå Konsthall, Karlshamn Konsthall

Stipendium

Örnsköldsviks Kommun (Grundsunda) kulturstipendium

OFFENTLIGA VERK

Luleå Kommun inköpts av inköpskommitté

PEDAGOGISK ERFARENHET

Arbetat inom äldrevården med att måla med de äldre. Varit utställningsansvaring för samlingsutställningen Konstrundan i Blekinge 2015-2107. Arbetat med konstprojekt senaste Konst med Mässa i Tvings Kyrka 2018 Har medverkat i 18 jurybedömda utställningar Medlem i KRO (Konstnärernas Riksorganisation)

Arbetat med barn och ungdomar i olika sammanhang inom bild. Lärare och inspiratör. Föreläsningar mm.

CV

CV Lena Gunnarsson (pdf)

KONTAKT

Tel:0708-909703
E-post: lena@gunnarsson.cc

Webbsida

Exempel på min konst