16/12 – 4/2 2018

På G 2017 – Maja Björk, Brita Huggert, Anton Krohn, Siri Ekstrand och Timja Femling

Nu är det dags igen för den återkommande utställningen På G som sker vartannat år. Karlskrona konsthall har bjudit in fem yngre kulturutövare att i en samlingsutställning visa något av sitt arbete och vad de har på gång. Alla har anknytning till Karlskrona och har fortsatt att vidareutveckla sig på olika sätt. Årets tekniker blir textil, illustration, design, skulptur och måleri.