“Det är en tunn gräns mellan komedi och tragik.”

Det menar Jacob Taekker, dansk konstnär som vi möter i Konst i Blekinge-podden. Han kallar sig själv visual artist och arbetar med videokonst och installationer. Han var en av de fem inbjudna till Konst i Blekinges satsning A.I.R. Blekinge Baltic One – ett konstnärsresidens som ägde rum under hösten 2017. Under sin vistelse i Blekinge satte han bland annat igång arbetet med ljudkonstverket Sound displacement. Vår producent Susanne Skog mötte honom för att få veta mer om Jacob Taekker.

Avsnittsinfo

Producent: Susanne Skog
Musik: Jesper Norda
Längd: 36 min