Om man skulle gå…

runt hela Jorden så skulle det behövas ungefär 50 miljoner steg.

När arkitekten och fotografen Sepa Sama bosatte sig i Blekinge för ett par år sedan bestämde han sig för att göra just det, fast i Blekinge: en skalförskjutning, eller kanske översättning av hela världen till Blekinge.
Sepa Sama kom närmast från Los Angeles och San Fransisco, där han bott i många år efter uppväxten i Teheran. Det var också i USA han fick sin utbildning, men vandrandet började han med redan i Iran. Det har ända sedan dess varit ett viktigt inslag i hans praktik, och i hans liv. Möjligheterna att vandra fritt säger mycket om en plats, liksom frånvaron av sådana möjligheter.

Under 2016 visades Make a Change på konsthallen i Ronneby, en utställning där ett tiotal konstnärer från olika länder medverkar med verk som kretsar kring migration, flykt och människors frivilliga och ofrivilliga rörelser över världen. I samband med denna ledde Sepa Sama projektet Crossroads där studenter och forskare från Blekinge Tekniska Högskola mötte studenter från SFI (Svenska För Invandrare) i en serie workshops med gemensamma vandringar som en av utgångspunkterna.

Under våren 2017 visades Make a Change på Norrtälje konsthall, dit även Crossroads-projektet har följt med. Susanne Skog åkte till Norrtälje för att gå på tur med Sepa Sama.

 

Sepa Samas anteckningsbok

Bilder från Make a Change på Norrtälje konsthall våren 2017.

Avsnittsinfo

Producent: Susanne Skog
Bilder: Susanne Skog
Musik: Jesper Norda
Längd: 17 min