Bach Engine/Remix #1: Dark Matter är en remix av Jesper Nordas konstverk Inverted Night/Bach Engine.

Varje musikaliskt ljud består av en grundton och ett antal övertoner. Hur dessa övertoner står i förhållande till varandra avgör ljudets klangfärg.

I Remix #1: Dark Matter har Jesper Norda byggt en struktur av de första 40 övertonerna baserat på Goldbergvariationernas grundton. Denna struktur ligger som ett inverterat filter på originalverket: allt som inte tidigare klingade klingar nu, allt som tidigare klingade har tystnat.